onsdag, marts 29

Flygtninge

Faglitterære artikler, Flygtninge, Historie, Temaer

Tema om flygtninge: Vi skal tænke åbent og strategisk

Fortidende var heldige at fange Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør, til en snak om den aktuelle flygtningesituation. Hvis ikke du har opdaget det, har du enten boet under en sten eller spillet for meget Diablo de sidste par måneder. Flygtende mennesker banker på Danmarks dør og bølgerne går højt i den politiske debat om, hvad vi mon skal gøre. Skal vi åbne op, lade døren stå på klem eller smække den hårdt i? I den offentlige debat er historiebrugen endnu engang gået grassat under flygtningekrisen, særligt med paralleller til danskernes største traume, besættelsestiden. Politisk har DF’s Kristian Thulesen Dahl draget paralleller mellem den nuværende regerings samarbejde med EU og samarbejdspolitikken under besættelsen, imens de Radikales Zenia Stampe, ligesom så mange andre, br...
Faglitterære artikler, Flygtninge, Historie, Temaer

Tema om flygtninge: Da Danmark var et nærområde

I begyndelsen af året 1945 havde den sovjetiske hær nået de tyske områder på østfronten. Den russiske fremrykning sendte op i mod 2 millioner tyskere på flugt, hvor de fleste kom fra Pommern samt Øst- og Vestpreussen. Flugten blev kompliceret yderligere, da den røde hær under fremrykningen gik syd om Østpreussen og byen Danzig. En del tyskere var derfor fanget i en kæmpe lomme bag den russiske front og en flugt var nu kun mulig via søvejen. Den 21. januar beordrede Admiral Dönitz, hvad der senere skulle blive den tyske marines sidste store opgave, historiens største havbårne evakuering. I perioden fra januar og frem til maj blev der skibet i omegnen af 2 millioner mennesker vestpå til tyske og danske havne. Den farlige færd over Østersøen var med livet som indsats. De tyske skibe blev m...
Faglitterære artikler, Flygtninge, Historie, Temaer

Tema om flygtninge: Mødet med Østjøderne

I løbet af slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet oplevede Danmark en stigende jødisk immigration, særligt fra det vestlige Rusland. Ruslands jødiske bosættelsesområde, der i grove træk strakte sig fra Østersøen til Sortehavet og var det eneste lovlige bosted for russiske jøder, var i sidste halvdel af 1800-tallet hjemsted for den største og mest hastigt voksende jødiske befolkning på verdensplan. Mens jøderne stadig var i mindretal i bosættelsesområdet var de i høj grad byboere og udgjorde i visse byer en majoritet, i nogle tilfælde op til 80 %. Trods marginalisering og repressiv lovgivning, der fastholdte de jødiske samfund i fattigdom, var de dermed i stand til at fastholde en relativ autonom kultur. En kraftig befolkningstilvækst var dog ikke det eneste pres ...
Faglitterære artikler, Flygtninge, Historie, Temaer

Tema om flygtninge: Da svenskerne tog over Øresund

I disse tider, hvor indvandrings-politik synes allestedsværende, kan det være interessant at se tilbage på, hvordan man tidligere har taget stilling til indvandrere i Danmark. I sidste års kildenæreopgave stillede jeg derfor skarpt på den omfattende indvandring, der fandt sted fra omkring 1860 og frem til starten af 1900-tallet. Nærmere bestemt den ofte oversete indvandring af en meget ildeset nationalitet: den svenske. Grundet en voldsom befolkningsvækst op gennem 1800-tallet søgte omkring 1.3 millioner svenskere i løbet af århundredet til udlandet for at søge lykken, da hjemlandet var plaget af omfattende arbejdsløshed og hungersnød. Især i Sydsverige ramte krisen hårdt, og man hører flere historier om fattigfolk, der forsøgte at overleve ved at spise bark. Ja, vores yndlingsarvef...
Faglitterære artikler, Flygtninge, Historie, Ikke kategoriseret, Temaer

Tema om flygtninge: Indvandring i middelalderen og tidlig moderne tid

- Af Ekstern Lektor v. Aarhus Universitet Stefan Pajung   Danmark har altid været et indvandringsland. Selv et nationalt koryfæ som Egtvedpigen er for nyligt blevet afsløret som indvandrer fra Schwarzwald. Ja, danerne selv er efter sigende indvandret fra Sverige. Det kan derfor ikke undre, at også historien om Danmarks middelalder er fyldt med mennesker, der oprindeligt kom andetsteds fra, men gjorde Danmark til deres nye hjem og satte deres præg på samfundets udvikling. For det meste skete dette fredeligt og fordrageligt, men til tider kom det også til sammenstød og voldsomheder. Utilfredsheden ulmede især der, hvor det gik ud over de indfødtes rettigheder og muligheder – eller når de forandringer, som de fremmede stod som eksponent for, gik for hurtigt for de grupper i sam...