onsdag, marts 29

Inspiration til bachelorskrivning

Historie, Inspiration til bachelorskrivning, Temaer

Narratologi som analytisk værktøj på Historie

I foråret 2016 skrev jeg hos Wulf Kansteiner en opgave i valgfrit historisk emne der fokuserede på ”narrativer” omkring Det Britiske Imperium. Min metodiske tilgang til opgaven var, det indenfor Historie forholdsvis uprøvede felt, narratologi. Studiet af narrativer Narratologi er primært blevet brugt i forhold til skønlitteratur. I mit valgfrie historiske emne blev vi præsenteret for hvordan man kunne bruge narratologi til historiske tekster og samtidig skrive sig ind i en overordnet diskussion mellem historikere, om hvorvidt man kan tale om objektiv sand eller falsk historie eller om alle historiske fremstillinger i virkeligheden bare er rent subjektive og dermed i bund og grund skønlitteratur – en position koryfæet Hayden White er blevet berømt på at forsvare.. Værktøjerne nå...
Inspiration til bachelorskrivning, Temaer

Et kildenært bachelorprojekt i nutidig historie

Udfordringer ved nutidens historie I mit bachelorprojekt, der omhandlede FN’s Sikkerhedsråds håndtering af Islamisk Stat i Irak og Syrien (ISIL) i perioden 2012-15, gjorde jeg primært brug af en kildenær analysetilgang. Valget faldt på denne tilgang, fordi jeg personligt nyder at gå i dybden med et stort kildemateriale, men også af nødvendighed, fordi emnet var så nyt, at der vitterligt intet var skrevet om Sikkerhedsrådets rolle i forhold til ISIL på dette tidspunkt. Generelt var litteraturen om ISIL ret sparsom, og jeg måtte læne mig op af litteraturen omkring Irakkrigen og i særdeleshed borgerkrigen i Syrien for at kunne sætte mine fund i en bredere kontekst. Selvom en kildenær analyse ofte er lige til at give sig i kast med, var det derfor ikke uden udfordringer at skrive dette projek...
Historie, Inspiration til bachelorskrivning, Temaer

En begrebshistorisk bachelor om fester – reformationsfester

Den 31. oktober 1517 opslog Martin Luther sine 95 teser på slotskirken i den tyske by Wittenbergs port. Denne begivenhed er sidenhen kommet til at symbolisere reformationens begyndelse og er i hvert efterfølgende århundrede blevet fejret med pomp og pragt. Mit bachelorprojekt undersøgte, hvorledes en række danske reformationsjubilæer var politiske projekter afholdt med afsæt i politiske intentioner fremfor rent kirkelige, religiøse begivenheder. Projektets analytiske ramme Projektet tog afsæt i Reinhart Kosellecks begrebshistorie. Heri skelnes mellem begrebshistorie, der beskæftiger sig med sproglige fænomener, og socialhistorie, der beskæftiger sig med ikke-sproglige fænomener. Begrebshistorien antager, at begreber modsat ord ikke er entydigt definerede, hvorfor de kun kan fortolkes. De...